Naše firma se zabývá vysoušením domů, bytů, škol a dalších objektů po haváriích vody, způsobených např. závadami na vodovodním řádu a podlahovém topení, poruchami praček a myček, netěsnostmi odpadových potrubí a škod způsobených přívalovými dešti.

Mimo klasického vysoušení provlhlých povrchů se specializujeme na vysoušení obtížně přístupných míst které vznikají v konstrukcích staveb a mají schopnost do sebe absorbovat velké množství vody. Tyto místa tvoří například násypy škváry nebo suti ve stropech a podlahách u starších objektů a nebo tepelné izolace jako např. polystyren a minerální vata v novostavbách. Dokážeme také vysušit klenuté stropy a silné zdi ve starších objektech.

Naším cílem je minimalizovat škody které voda způsobila a zachránit co nejvíce materiálů uložených a zabudovaných v konstrukcích staveb. To se také týká podlahových kritin u kterých je potřeba včasný zásah.pravidlo 3p