Vysoušení podlah

Při vysoušení většinou nejde jen o povrchové vysoušení, které lze provést jednoduše kondenzačními vysoušeči ale hlavně o vysoušení různých dutin, násypů a izolací, které jsou ukryté ve skladbě podlah. Tyto podlahové výplně ztrácí při zvýšené vlhkosti své izolační schopnosti a stávají se líhní mikroorganismů, což ani jedno nepřispívá ke zdravému bydlení.

Vysoušení stropů

Při vysoušení stropů jde vždy o vysušení celé materiálové skladby stropu. Na rozdíl od podlah obsahují mimo izolací a násypů také dřevěné a kovové konstrukce pro které je dlouhodobý pobyt ve vlhkém prostředí zničující. V těchto případech je důležité začít s vysoušením co nejdříve. Také v těchto skladbách stropů lze očekávat rychlou tvorbu plísní, dřevokazných hub a množení různých mikroorganizmů.

Vysoušení zdí

Způsob vysoušení zdí je stanoven na základě přesného měření, rozsahu škody a zjištění typu použitého zdiva. Každý typ zdiva je vhodný vysoušet jinou technologií. Nejčastěji s úspěchem používáme topné infrapanely, které dokáží vysušit zdivo o tloušťce do 45 cm. V historických objektech kde se vyskytují zdiva 60-120 cm, je nutné použít k vysušení topné tyče. V ojedinělých případech je vhodné vysoušet zdivo předsušeným vzduchem.

Naše práce