podklad logo - Facebook logo - Twitter logo - Twitter © 2016-2023 Ailen. Design: Speedy   


Vysoušení podlahPři vysoušení většinou nejde jen o povrchové vysoušení, které lze provést jednoduše kondenzačními vysoušeči, ale hlavně o vysoušení různých dutin, násypů a izolací, které jsou ukryté ve skladbě podlah. Tyto podlahové výplně ztrácí při zvýšené vlhkosti své izolační schopnosti a stávají se líhní mikroorganismů, což ani jedno nepřispívá ke zdravému bydlení.

K tomu se používají výkonné turbíny, které přes vytvořené otvory do konstrukcí vhání anebo z konstrukcí nasávají vzduch, který na sebe naváže vodní páry a odvádí je z konstrukcí pryč. V případě, že nejsou podlahy správně vysušeny, dochází k odvodu vlhkosti okolními zdmi, na kterých se zpravidla opakovaně tvoří některé z řady plísní a hub které mohou ohrožovat Vaše zdraví.

Do těchto konstrukcí se snažíme dostávat různými způsoby abychom zachránili co nejvíce podlahových kritin, které v dobrém přežily vodovodní škodu. Dokážeme se také dostat opatrně v místech, kde je podlahové topení aniž bychom ho poškodili. V případě že se izolace na základové desce dobře nevysuší, může se s určitými následky přirozeně ztrácet 6-10 let.

obrázek - vysoušení podlah