podklad logo - Facebook logo - Twitter logo - Twitter © 2016-2023 Ailen. Design: Speedy   


Dezinfekce - pachová neutralizaceV průběhu vysoušení provádíme ošetření která mají za úkol minimalizovat výskyt zdraví škodlivých látek v ovzduší ve vysoušených prostorách se zvláštním důrazem na trvale obydlené prostory.
Jedná se především o likvidaci plísní a hub vznikajících na vlhkých stěnách, stropech a přiléhajících částech nábytku. V případě preventivních ošetření je nutný včasný zásah.
Dále se jedná o vyřešení škodlivého vzduchu, který vzniká v uzavřených vlhkých prostorách, vlivem množení mikroorganismů a dále vlivem odpařování různých chemikálií z plastů a tepelných a zvůkových izolací.
Pachová neutralizace je jen okrajová záležitost která neřeší zdraví ale dobrý pocit.

obrázek - dezinfekce